SKULPTURREVOLT

 

BYGGA HALLAR – EN DEBATT OM KULTUR

Den 22 april arrangerade vi en debatt om kulturpolitik på Länsmuseet i Jönköping.

I panelen fanns följande:

Rune Backlund (C), Visingsö/Gränna, landstingsråd i Jönköpings läns

Anders Gustafsson (M), Eksjö, ordf i kommunfullmäktige

Jörgen Lindwall, Vetlanda, kulturchef i Jönköpings läns landsting

Anna Mellergård, Mariannelund, kulturproducent, projektledare Emilkraften

Erik Lindfelt, journalist var samtalsledare.

 

Vår tanke var att ha en diskussion om en rad centrala frågor under första halvan av valåret 2014. Vi ville ha fokus på frågor som:

 • Vad vill vi förändra?
 • Prioriteringar - vilka förstärkningar bör vi satsa på?
 • Kultur som drivkraft
 • Fungerar samverkansmodellen (infördes i Jönköpings län 2012)
 • Kultur eller kultur och fritid? Vilken roll spelar kommuners och landstingets organisation?
 • Kulturens egenvärde

 

PLATS Jönköping                                                                           

TID 22 april kl 18.30 – 20.30

ANTALET DELTAGARE 38 personer

MÅLUPPFYLLELSE

 

Till vår glädje kom en hel del besökare och publiken var engagerad och ställde en hel del frågor. Några av de planerade frågorna kom upp, men tyvärr kom fokus att ligga på områden vi i förhand knappast prioriterat. Följande värda att nämnas:

 • Debatten kom att handla alldeles för mycket om det förflutna.

 

 • Huvudfrågan ur vår synpunkt var den om samarbete och detta kom enbart upp som en avslutningsfras när Rune Backlund påpekade att alla vill ha samarbete, men få/inga utför det.          

 

 • Diskussionen om konstnärers/utövares ekonomiska situation tog alldeles för lång tid. Ett ganska högljutt och vasst inlägg fick samtalet att hetta till. Uppgörelser om ersättning för konstnärliga arbeten regleras via avtal slutna av arbetsmarknadens parter och många av oss hade hellre lyssnat till politikers och tjänstemäns uppfattning i mer allmänna kulturpolitiska frågor. Ytterligare frågor inom det ekonomiska området kom upp, som t ex hur Landstinget i Jönköpings län fördelar arrangörsbidrag.

 

 • Avslutningsvis kan också sägas att den artikel om debatten som publicerades i Jönköpings-Posten var mycket missvisande

 

 

PROJEKTLEDARE Ulla-Britt Lindqvist Skådebanan i Jönköpings län

SKULPTURREVOLT – KONSTHELG NÄSSJÖ

UTBILDNINGSDAG SAMTIDSKONST DEN 31 AUGUSTI NÄSSJÖ

 

SAMTIDSKONST – SÅ FUNKAR DET

KONSTHELG 1

Lördag den 30 augusti:

11.00 Järnvägsstationen, invigning av kalasveckan, konsthelgen och utställningarna

12.00 Vernissage konsthallen och Kuben

13.00 Skulpturrevolt, aktiviteter runt konsthallen, pinnstolar målade i gult, avtäckning av skulpturer

14.00 Båtarna lägger ut från bryggan. Vi skall ha båtar med valthornsmusik i bäntan på dykning efter skulptur.

14.30 Fiska upp Wallenberg ur sjön16.00 Vernissage för Pinnens konstnärsgrupp i ”gamla Holmers galleri”

17.00 Eftersits på Vita Amandi

 

På fredag eftermiddag sätter vi röda bindlar på samtliga skulpturer i stadsparken runt Ingsbergssjön. Vi träffas kl 11.00 alt 12.00 på lördagen och sätter ut gulmålade stolar. Två personer sköter fiskdammen för barnen. Alla fiskdammsvinster har anknytning till fiskar och vatten. Två tar ansvar för en djurpark befolkad av pingviner, apor, fiskar och några obestämda kladdiga undervattensmonster. Till saken hör att Nässjö hade en djurpark med pingviner och apor under 1950- och 60-talen.  Vi kan lägga vinster i bruna papperspåsar när som helst under torsdagen och fredagen/Ulla-Britt, Birgitta och Marianne är ansvariga

 

Fredag den 29 augusti

!0.00             Sätta upp bindlar på alla skulpturer   Ulla-Britt och Lars-Göran

Lördag

10.00            Ställa i ordning för Skulpturrevolt      4 personer

Återställa röda band på skulpturerna Ulla-Britt och Lars-Göran

                      Ta fram pinnstolar, fiskdamm,            

djurpark och affischer samt foldrar

 

13.00            Värdskap

Carl Petersson och Wallenberg         Ulla-Britt Lindqvist

Gunnel Wikerfelt

Ingsbergsstenen 2 personer               Josef Ryden

                                                                 Lars-Göran Lindqvist

Flickfontänen 2 personer                    Astrid Bermvik

                                                                 Bertil Carnhede

Charlie Ceder 2 personer                    Margareta Crona

                                                                 Maj Widäng

Fiskdamm barn 2 personer                 Marianne Lindström

                                                                 Birgitta Coucher

Djurpark 1 person                                 Birgitha Skagert

 

Roddare 2 personer kl 13-14.30         Göran Strand och

                                                                 Anders Wikerfelt

Musiker                                                   Klart

På samma ställe står två representanter för Skulpturrevolt och delar ut informationshäfte om dels den 31 augusti dels om hösten 2014 i länet.

 

Konsthelgen fortsatte i Nässjö den 31 augusti när Linda Fagerström formulerade svar på en rad frågor om samtidskonst i föreläsningen "Samtidskonst - så funkar det”.

Linda Fagerström är konsthistoriker och universitetslärare vid Linnéuniversitetet. Hon är också verksam som konstkritiker i Helsingborgs Dagblad. Hon presenterade en rad samtidskonstnärer och deras respektive ”nisch”. Linda gjorde också en genomgång av andra delar av vår tids konstvärld; biennaler, gallerier, auktionshus, curatorer och konstkritiker.

 

I samband med lunchen promenerade vi till platsen för Nässjös senaste inköp inom området samtidskonst ROA:s muralmålning. Där deltog vi i en invigning genomförd av Nässjös kommunalråd Anna-Carin Magnusson

 

Tillbaka i konsthallen ledde Lennart Alves, konsthallschef i Nässjö en diskussion om vår tids offentliga miljö och hur vi utsmyckar den. Han berättade om två aktuella exempel på samtidskonst i Nässjö, nämligen ROA:s väggmålning och Bianca Maria Barmens utställning i Konsthallen.

 

PLATS Kulturhuset Pigalle, Nässjö

                     

TID Den 31 augusti 2014 kl 9.30 – ca 15.00

ANTALET DELTAGARE

Förmiddagens föreläsning 26 personer

Invigningen av ROA:s väggmålning cirka 50 personer

Eftermiddagens diskussion om samtida offentlig konst 37 personer

MÅLUPPFYLLELSE

 • Linda Fagerströms föreläsning gav alla besökare mycket bra bild av samtidskonstens olika uttryckssätt. Lätt att följa och mycket engagerande.
 • Dagens övriga innehåll var fascinerande. Vårt kommunalråd höll ett spännande och mycket positivt invigningstal där hon berättade en nyhet. Från och med nu skall kommunen göra liknande satsningar en gång varje eller vartannat år.
 • I förväg trodde vi att det skulle komma mycket frågor och invändningar under eftermiddagens diskussion. Men nu hade opinionen vänt och de närvarande var nästan för ense!
 • Tanken att kultur/konst kan lyfta medlemmar i ett samhälle uttrycktes tydligt.
 • Samarbete mellan Skådebanan och Nässjö kultur och fritidsförvaltning fungerade mycket bra.
 • Publiken under dagen var väldigt varierad. Där fanns bildlärare, unga konstintresserade, museichef, kulturchef från Nässjö., konstföreningsmedlemmar, politiker, press …..
 • Artikeln i Smålands -Tidningen hade en väldigt märklig fokus!

PROJEKTLEDARE

Ulla-Britt Lindqvist Skådebanan i Jönköpings län

SKULPTURREVOLT

UTBNILDNINGSDAG SAMTIDSKONST I JÖNKÖPING DEN 4 OKTOBER

 

DEL 1 - INTERNETKONSTEN OCH VERKLIGHETENS VIRTUALISERING

Professor Håkan Nilsson föreläste om internetkonst. Denna företeelse har vuxit fram under den senare delen av 1900-talet.

Nya medier och nya förhållningssätt dyker upp och försvinner. Ett exempel hämtades från en väntsal där ett hundratal personer strosar omkring. Alla talar i sin mobiltelefon och antalet möjliga kontakter är stort.

Men några år senare har de olika affärerna runt väntrummet möjligheten till direktreklam via telefonen till passerande presumtiva kunder. Vad händer då? Utsätts vi inte för alldeles för mycket påverkan?

 

 

 

Minskar inte våra kontaktmöjligheter? Blir det så att vi kan tillbringa stor del av vår vakna tid som en ”lurker”? Titta på det sociala livet men inte delta!

Eller inbjuder den framtida väntsalen till att du där kan ”gå in i” en virtuell kulturvärld i något av utrymmena runt ”järnvägsstationen” medan du väntar på din avresa. Kulturen kan i så fall ta mer plats i det kommersiella landskapet.

 

Internetkonst kan ta sig namn som RHIZOM = något som växer okontrollerat och utan möjlighet till överblick. Nya kreativa nätverk kan skapas i någon del av internet. En fantastisk möjlighet!

Föredragshållaren pekade på att det kommer att bli och är svårt att upprätthålla en gräns mellan sanning och lögn. I varje fall blir gränserna mer glidande. Två konstnärer lät ”konstnären” Darco Maver födas och fotografera vad som såg ut som sargade kroppar och kroppsdelar i avlägsna öde hus. Sant? Nej, i själva verket användes kroppsdelar i plast – inte av kött och blod. Men sanningen var ännu värre! Ämnet för konstverken var det blodiga kriget i forna Jugoslavien. Verkets titel var Ecce Homo.

 

Ännu mer gungfly blir det under våra fötter när när vi funderar över frågan om vi verkligen behöver fysiska platser. Fejkade minnesmärken som vi GPS-användare hittar till, ökar på vår känsla av overklighet. Vi vill kunna kartlägga tillvaron, men det går inte menar konstnären Josh On. Han gjorde serien They Rule om olika möjliga maktcentra, men kom fram till att det inte finns något centrum. I en sådan tillvaro leds vi ofta in på frågor om identitet. Lever vi i en låtsasvärld?

 

Sammanfattningsvis betonade Håkan Nilsson att den internetbaserade konsten handlar om ämnen som identitet, socialt utanförskap, kommersialisering, och ökade krav på kritiskt tänkande. Behovet av det sistnämnda är större än någonsin, möjligheten till flexibla nätverk är lockande och den virtuella världen bjuder på oändliga möjligheter.   

 

DEL 2 Efter lunch hade alla möjlighet att se Mario Rojas plåt/pappersskulptur inspirerad av minecraft. Den tog plats i Röda salongen på Länsmuseet i Jönköpings län. Detta blev en bra motbild till vernissagen av utställningen Yrke konstnär.

 

DEL3 Utställningen Yrke konstnär presenteras så här på museets hemsida:

Yrke: Konstnär ger en färgstark och levande bild av en av den svenska konstens viktigaste perioder. I utställningen möts verk ur Nationalmuseums och Jönköpings läns museums samlingar. Fantastiskt måleri av Ernst Josephson, Eva Bonnier, Hanna Pauli, Eugène Jansson och Bruno Liljefors bara för att nämna några.

 

I samband med ovanstående vernissage hördes följande resonemang. En medlem i en konstförening i Jönköping säger till förmiddagens föreläsare:

-       Det du beskrev på förmiddagen är ju enbart teknik och inte konst! Däremot är ju detta (utställningen i del 3) konst!

 

 

 

DEL 4

MELLAN MIG OCH DIG Videoverk av Anna Viola Hallberg för RUM 203 Denna utställning presenterar vår nationalsång i fyra olika varianter; At qadmoyo u khiro at (assyriska), Tu qedîmê, tu azadê (kurdiska), Tu lachi em purani (romani) och Dån vuoras, dån friddja (samiska) i kombination med konstnrens passfoto. Liselotte Munther chef på Länsmuseet ledde en diskussion som blev mycket intressant. Flera inlägg anknöt till Håkan Nilsson föreläsning och funderingar kring vår rotlöshet och våra behov av hembygder.

 

PLATS Jönköping                                                                           

TID 4 oktober kl 9.30 – 15.00

ANTALET DELTAGARE

Föreläsningen 23

Minecraftskulpturen kanske 80

Vernissage Yrke Konstnär 120

Diskussion Mellan mig och dig 25

Uppföljning med gruppen i Jönköping 9

 

MÅLUPPFYLLELSE

 • Mycket spännande föreläsning, gränsöverskridande. Resonerande och fantasieggande framställning.
 • Deltagarna i föreläsingen var ”presumtiva spridare” av goda tankar om samtidskonst. Konstnärer, bildlärare, högt uppsatta kulturarbetare.
 • Under förmiddagen presenterade de tre konstnärerna som medverkat i Konstens vecka sina projekt. Detta blev en höjdpunkt. Samtliga projekt var mycket seriösa och hade nått fram till nya publikgrupper. Vi fick också ta del av en rad publikreaktioner. En del intresserade av vad de aktuella skulpturerna beskrev. Andra undrade över varför de placerats just på det stället. Många hade skrattat år våra gula stolar och klädstänger. Mängder undrade varför det låg sockerbitar runt en av På Svensson skulpturer. Roliga debatter följde i olika medier! I övrigt blev det inte så mycket humor.
 • Minecraftgubben fick inte sin rätta omgivning med minecraft-spelande ungdomar. Detta p g a sjukdom. Men det var ändå ett mycket spånnande inslag i museimiljön
 • Jönköpings läns konstförening visade inget/mycket lite intresse för dagens tema.
 • De flesta i vernissagepubliken verkade tycka att den 100 år gamla konsten var det enda intressanta på museet den dagen.

 

PROJEKTLEDARE

Ulla-Britt Lindqvist Skådebanan i Jönköpings län

SKULPTURREVOLT

 

PJÄSLÄSNING

Det är dyrt att vara fattig

Skådebanan i Jönköpings län i samarbete med Smålands Musik & Teater, Rädda Barnen, Majblomman och Riksteatern arrangerade en pjäsläsning i Kulturhuset Spira med texter som barn skrivit om fattigdom. Läsare var Patrik Franke, dramaturg Smålands Musik & Teater, Jörgen Lindvall, Kulturchef Landstinget Jönköpings län, Kjell Ahlkvist Journalist, Sveriges Radio, Nina Marijavara Kulturredaktör JönköpingsPosten, Tomas von Brömsen Skådespelare.

Vivian Cardinal ledde läsningen.

Drygt 100 personer kom och lyssnade samt deltog i ett samtal om fattigdom efteråt.

Jönköping 23 april

Projektledare

Marie Reifelton Riksteatern Jönköpings län

 

 

 

 

INSPIRATIONSRESA

Ordförande Ulla-Britt Lindqvist har deltagit i en konstresa till Berlin. Rean arrangerades av Landstinget Jönköpings län för att hämta inspiration och gemensamma referenser inom konstens värld. Ordförande har haft mycket nytta av resan i projektet Skulpturrevolt!

Tid

 

PROJEKTLEDARE

Ulla-Britt Lindqvist

 

UTBUDSDAG

Dans, musik och teater för barn och unga

Skådebanan har deltagit i en utbudsdag av musik, teater och dans för åldrarna 0-19 år i Kulturhuset Spira. Det är första utbudsdagen på 10 år som arrangerades av Riksteatern Jönköpings län, Landstinget Jönköpings län, Smålands Musik & Teater och Skådebanan. Denna dag besöktes av 40 fria grupper och nästan 100 personer från hela länet, blandat elever och lärare samt kultursekreterare och andra inköpare avscenkonst.

Förhoppningsvis blir detta ett återkommande arrangemang.

Jönköping 13 oktober

PROJEKTLEDARE

Marie Reifelton

 

KONSTENS VECKA/NÄSSJÖBOR VISAR KONST UPPÅT VÄGGARNA

 

Vi i projektet Skulpturrevolt startade planeringen tillsammans med Nässjö kommun och Nässjö konstförening i januari 2014. Vi hade några träffar och ganska snabbt ville vi i projektledningen ta del av och ge en bakgrund till den väggmålning som skulle invigas i samband med Konsthelgen och Konstens vecka.

På Nässjö Konstförenings årsmöte fick jag möjlighet att presentera idén och bad om intresserade, som kunde tänka sig att delta i arbetet runt Nässjös konsthelg/konstens vecka. Vi fick en hel del namn och fortsatte fiska efter medhjälpare genom brev och mail till olika föreningar både före sommaren och precis i början av augusti när alla var tillbaka efter semestern.

Ulla-Britt Lindqvist åtog sig att plocka fram ett underlag tillsammans med Marianne Lindström. Efterforskning om de olika konstverken gjordes genom intervjuer, telefonsamtal och mailkontakter.

Sedan provgick jag med olika ledare tre gånger sommaren 2014. Syftet var att vi skulle gå samma runda. Men eftersom det var olika ciceroner skulle innehållet bli varierat och kanske skulle publiken då vilja återkomma mer än en gång. Varje vandring leddes av dels en från konstföreningen dels en känd person från Nässjö.

Vi hade ett möte i Konsthallen den 19 augusti för alla som skulle delta där detta koncept presenterades

Planeringen såg ut så här:

 

Nässjöborvisar konstsom är uppåt väggarna

Vecka 40 är det Konstens Vecka. Skulpturrevolt bjuder in till muralmålningsvandringar! Start vid Konsthallen. Varje guidning görs av en ”vanlig” och en konstintresserad nässjöbo. Allmänheten välkomna! Kostnadsfritt deltagande. Välkomna till vetgirig tisdag och vandringar då Nässjöbor kommer att presentera målningarna utifrån sin synvinkel och alla får tillfälle att prata om det vi ser!

Måndagen den 29 september kl 18.00

Ruben Albertsson, arkitekt, arbetar på Nässjöakademin och Ulla-Britt Lindqvist

Tisdagen den 30 september kl 18.30 Plats: Konsthallen

Lennart Alves, konsthallschef och Ulla-Britt Lindqvist, föreningsaktiv samtalar om konstens och kulturens plats i samhället

Onsdagen den 1 oktober kl 18.00

Ingvar Ellbring, kulturperson, arbetar ideellt i kyrkan och Maj Widäng

Torsdagen den 2 oktober kl 18.00

Gunnar Nilsson, fotograf med eget företag, undervisar och Birgitha Skagert Lördagen den 4 oktober kl 14.00

Anders Arin, präst med starkt idrottsintresse och Marianne Lindström

Välkomna!

 

 

Nässjö har många brandväggar. På 1970-talet började en av fastighetsägarna att låta måla sina väggar. Folke Pettersson berättade att han bad konstnären/läraren Akos Sollar börja med att måla en vägg i kvarteret. Akos var lärare på Sörängens folkhögskola där man hade en estetisk linje inriktad mot måleri och Akos bad sina elever måla. Folke ville ha en lantlig idyll från sin barndom. Men han blev inte riktigt nöjd så Akos Sollar fick i stort sett ensam måla om hela väggen.

Nästa verk kom att pryda en vägg som vetter mot järnvägen. En idylliserad bild igen med ett sommarlandskap, två lador och två kor! Förutom dessa visade vi ytterligare tre målningar varav den sista var den nytillkomna fågeln av ROA!

 

Nu ett tillägg! Efter Konsthallschefens och mitt samtal i januari gick det höga vågor i nämnder och korridorer. Skulle Nässjö verkligen låta någon måla på väggarna? Klotter!!!! Kommunen sa att det inte skulle tillåtas på någon av kommunens fastigheter. Politiker och tjänstemän var rädda för kritik. Vid ett samtal i slutet av juni fick jag beskedet att det inte skulle bli någon målning. Men i början av augusti gick en privat fastighetsägare in och upplät en vägg. Den här striden om genomförandet blev för oss i Skulpturrevolt/Skådebanan en utmärkt illustration av hur vi förhåller oss till samtidskonst. Slutet på historien när det relativt nytillträdda kommunalrådet uttalar sitt fulla stöd för projektet är mest oväntat och otroligt!

PLATS Nässjö                                                                                  

TID Vecka 40 enligt ovan

ANTALET DELTAGARE Vandringarna 27+5+5+8 intervjukvällen 13 och uppföljning 18 = 76

MÅLUPPFYLLELSE

 • Samma vandring varje kväll – olika ledare gjorde vandringen olika
 • En helt ny idé. Ingen hade gjort en liknande vandring
 • Mycket lämpligt tillfälle i samband med en politisk diskussion inför den nya väggmålningen.
 • I stort sett alla var mycket positiva till/stolta över att kommunen skaffat en väggmålning.
 • Nya publikgrupper.
 • Engagemang kring en väggmålning i ett garage utförd av en konstnär på beställning av Nässjö kommun. Nu skulle garaget byggas om och målningen rivas. Ingen i gruppen fick svar på sina mail till tekniska kontoret. Vem bestämmer över det offentliga rummet? I Nässjö är det hittills privata fastighetsägare!
 • Vandringen skapade nyfikenhet och många funderingar över var gränsen för kultur går.
 • Samma vandring varje kväll – en del i publiken hade förväntat sig olika innehåll och tänkte gå flera gånger. Detta var en miss av oss.
 • Vi/Skulpturrevolt blev ensam informatör. Nässjö kommun borde haft mer information på turistbyrån och på sin hemsida.
 • Informationen från oss om innehållet borde varit bättre
 • Det fanns ingen karta över vilka platser vi skulle besöka. Det hade utlovats, men igen hade hunnit göra det.
 • Vi borde varit ute med vår information mycket tidigare,

 

 

 

PROJEKTLEDARE

Ulla-Britt Lindqvist Skådebanan i Jönköpings län

SKULPTURREVOLT

 

 

KONSTEN BINDER IHOP VÄST OCH ÖST.

FRÅN VATTENRESAN PÅ RESECENTRUM TILL RESANDESKULPTUR PÅ HOVRÄTTSTORGET. VI ARRANGERAR KONSTINSLAG I GATUMILJÖN 27 SEPTEMBER – 4 OKTOBER I JÖNKÖPING. TRE KONSTNÄRER DELTAR.

Så här såg programmet ut:

Harpolekaren och hans son - Rådhusparken
Skulptur i brons av Stig Blomberg.
12-18 Under KulturDagNatt som en del av ett projekt i samarbete med Skulpturrevolt har konstnären Mario Rojas valt att göra ett eget tillägg till konstverket med sikte på framtiden. Konstverket är en del av konstvandringen i gatumiljö. Medlemmar som samarbetar i Skulpturrevolt finns på plats för samtal om konst.
Mario Rojas finns på plats för samtal kl 12, 14, 16, 18


Formation i sten - Östra Storgatan/Borgmästargränd
Skulpturer i granit av Pål Svensson.
12-18 Under KulturDagNatt som en del av ett projekt i samarbete med Skulpturrevolt har konstnären Kristina Gadh gjort ett tillägg till konstverken för att synliggöra för Jönköpingsbors hemmablinda ögon. Konstverket är en del av konstvandringen i gatumiljö. Medlemmar ur Skulpturrevolt finns på plats för samtal om konst och vid några tillfällen Kristina Gadh.

Vattenresan - Resecentrum

Offentlig utsmyckning av Barbro Bäckström
12-18 Under KulturDagNatt som en del av ett projekt i samarbete med Skulpturrevolt har konstnären Ulla Hultberg tillsammans med Evelina Dembacke valt att uppmärksamma och jobba med Vattenresan. Konstverket är en del av konstvandringen i gatumiljö. Medlemmar ur Skulpturrevolt finns på plats för samtal om konst och vid några tillfällen Ulla Hultberg och Evelina Danbacke..

Vi arrangerar också en konstvandring i gatumiljö
Start entrén västra ingången Resecentrum kl 12.00, 14.00, 16.00 och 18.00

Följ med Skulpturrevolt på en konstvandring i gatumiljö från Vattenresan i Resecentrum till nya minnesmärket Här behöver du inte vara rädd på Hovrättstorget. Unikt för KulturDagNatt och i samarbete med Skulpturrevolt har tre lokala konstnärer valt ut varsitt offentligt konstverk för en egen tolkning. Ulla Hultberg lyfter i samarbete med Evelina Dembacke fram Barbro Bäckströms Vattenresan på Recentrum. I Rådhusparken finns Harpolekaren och hans son av Stig Blomberg. Mario Rojas presenterar ett tillägg med sikte på framtiden.

På Östra Storgatan och på Borgmästargränd finns Pål Svenssons Formation i sten (fem granitskulpturer) som Kristina Gadh valt att synliggöra för våra hemmablinda ögon.

 

I den här delen av projektet prövade vi idén att ha kontakt med konstnärer för att de skulle utföra en kommentar/ ett tillägg till någon offentlig utsmyckning i Jönköping. De valde helt fritt och som tur var innebar det ett stråk genom centrum under den kommunala aktivitet som genomförs varje år nämligen KulturDagNatt. Då är det mycket folk ute och det finns möjlighet att synas och höras. Man når människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med konst.

 

PLATS Jönköping                                                                           

TID 27 september kl 12.00 – 18.00 samt Konstens vecka

ANTALET DELTAGARE Vandringarna 57 personer. Aktiviteterna på stan är omöjliga att avgöra. Hundratals människor passerade, och vid varje plats fanns minst två personer, men vi är ändå osäkra.

MÅLUPPFYLLELSE

 • Stor och ovanlig publik. Alla grupper var där.
 • Det var ett projekt där vi verkligen samarbetade med institutioner, olika intressegrupper, ideella organisationer och enskilda konstnärer.
 • Fick mycket feedback, många reaktioner; Jernhusen, Facebook, tidningar, radiointervjuer, reportage i lokaltidningarna.
 • Blev många glada skratt, människor blev överraskade
 • Genre/grupp/generations/gränsöverskridande
 • Viss tendens att kulturdelen drunknar i det kommersiella.

 

PROJEKTLEDARE

Ulla-Britt Lindqvist Skådebanan i Jönköpings län

SKULPTURREVOLT

 

 

FÖRESTÄLLNINGSSAMTAL

Grobianen, Sofie Sholl och Min arm

Med professionell ledning av Eriks Lindfelt har Skådebanan arrangerat föreställningssamtal efter tre föreställningar från olika producenter, Riskskådebanan, Smålands Musik & Teater och Teateri. Det har varierat med publik men totalt har vi nått ett hundratal människor.

Syftet med dessa samtal är att stärka människor vilja att se och diskutera teater med andra.

Nässjö och Jönköping u

Under 2014

PROJEKTLEDARE

Bernt Lindqvist

 

INGET KONSTIGT MED SAMTIDSKONst

 

FEMINISTISK KONSTDAG

Gislaveds konsthall lockade med en feministisk konstdag den 18 oktober. Frida Ohlsson Sandahl presenterade QomUt-festivalen. Som bakgrund tog hon upp lite om olika teorier i feminismen bl a betydelsen av begreppet intersektionalitet. Det innebär att se på individer och grupper utifrån att en mångfald faktorer påverkar våra möjligheter.

Ett annat centralt begrepp feminismen är toleranspedagogik. Det innebär att den avvikande blir tolererad, men då menar forskare att det räcker inte. I det begreppet ligger en nedlåtande attityd och i stället skall vi arbeta för att skapa ett samhälle där alla kan leva utan diskriminering.

Frida Ohlsson Sandahl berättade att i år var det andra året som en QomUt-festival anordnades i Jönköping. Inför den första paraden mötte Frida och andra som arbetar med projektet jämställdhet i Jönköpings län en hel del motstånd.

 

Susanne Torstensson van der Heeg satt med i publiken och när det blev paus började hon att genomföra en performance. Hon började med att syssla med sitt långa hår ivrigt tittande in i sin dator. Allt eftersom tiden gick tog kvinnan/flickan på sig mer make up och gjorde sig fin för eventuella mottagare på nätet. Vi promenerade tillsammans med föreställningen ut till ett angränsande rum där förvandlingen till en Barbiekopia barbie var färdig för den verkliga/overkliga entrén.

 

Efter det följde en diskussion om vilka faror som unga tjejer möter på nätet. Susanne möter många funderingar i den här riktningen som bildlärare för ungdomar på högstadier och gymnasier.

Vi hade också möjlighet att se ArtFems videokonst och utställningen ”The Girls Next Door”.

              

 

 

 

 

 

PLATS Gislaved                                                                              

TID 18 oktober 12.00 – 15.00

ANTALET DELTAGARE 14

MÅLUPPFYLLELSE

 • Väldig intressant blandning av teorier och resonemang kring kvinnors/flickors verklighet. På ett spännande sätt omsatt i konst!
 • Samarbetet med kommunen har fungerat mycket bra. Vi har kunnat dela på insatser. Bl a delade vi på annonseringen i god tid i QomUt-bladet som gavs ut i samband med festivalen.
 • Däremot visade den lokala konstföreningen inte något intresse för detta program eller för andra liknande satsningar som görs i kultur- och fritidsnämndens regi. . Det tycks över huvud taget vara svårt att lansera samtidskonsten i Gislaved.
 • Tyvärr hade vi få besökare.

 

PROJEKTLEDARE

Ulla-Britt Lindqvist Skådebanan i Jönköpings län