Foto:Qithara Özmen

Dedda personer deltog på årsmötet 27 februari 2008, då Skådebanan i Jönköpings län starades.

Från vänster Marie Svelid, Christer Sjöberg, Nina Dorthé, Lillemor Forsgren, Ulla Höglund, Henrik Hermansson, Thomas Tegnér, Ulla Britt Lindqvist, Ulla Tengling

Nyhet

2014-08-27

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

2009-03-14

Skådebanan-

en naturlig länk till kulturen.

Skådebanan Jönköpings län.
Den tionde skådebanan i Sverige startades i Jönköpings län. En partipolitiskt och religiöst obunden organisation som syftar till att göra kulturen tillgänglig för fler människor.
Genom sina medlemsorganisationer verkar skådebanan för att göra kulturen tillgänglig för alla, främst dem som inte självmant söker sig till scenkonst, musikkonst, bildkonst och skönlitteratur. Nu startar Skådebanan Jönköpings län. Det formella beslutet fattades under tisdagseftermiddagen där marknadschefen för SMOT, Thomas Tegnér, valdes som ordförande i styrelsen. Verksamhetsansvarig Marie Svelid är väldigt glad över beslutet.
– Målet är att mäkla möten mellan konst, kultur och människor. Det ska inte finns några hinder för någon att komma i kontakt med konst.
Riksskådebanan har funnits i 98 år och existerar i landets största delar. Organisationen uppmuntrar alla slags möten där konsten och det konstnärliga uttrycket står för kvalité.
– Samhället i dag frågar efter starka medborgare och vi tror att konst och kultur är ett medel för att stärka medborgarskapet, säger Ulla Tengling, förbundssekreterare på Riksskådebanan.
”En stor samhällsnytta”
Skådebanan Jönköpings län har fått ett bidrag på 72 000 kronor från Landstinget i Jönköping och ansöker nu om startbidrag från Riksskådebanan. Under året ska organisationen verka för bland annat att utveckla kontakter med alla slags konst- och kulturintressenter på regional nivå och stödja skådebaneverksamheten på lokal nivå.
– Vi gör en stor samhällsnytta inom demokratins område, säger Tengling.
Grundare av och ägare till Skådebanan Jönköpings län är Riksteatern Jönköpings län, Smålands musik och teater, ABF Jönköpings län och Jönköpings läns konstförening.