Kontaktuppgifter:

Skådebanan i Jönköpings län
c/o kultur och utveckling
Kulturens Hus, Hus N3
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel 010-242 62 63 

Styrelsen som valdes 18 mars 2017

Ulla-Britt Lindqvist, ordförande ullabritt.li@gmail.com

Helena Melin, vice ordförande helena@sharemusic.se

Christine Damberg Svensson, kassör christinedamberg@hotmail.com

Dan Nilsson, verksamhetsledare dan.nilsson@rjl.se

Ann-Britt Carlsson, ledamot

Dennis Ernst, ledamot

Ulrika Florin, ledamot

Tina Gardestrand, ledamot

Anna Lindekrantz, ledamot

Liselotte Munther, ledamot

Bodil Nätt, ledamot

Michella Zayat, ledamot

 

Valberedning:

Göran Bäckstrand (sammankallande)

Michael Lindberg

Irene Oscarsson

Revisorer:

Sven Ebbesson

Christina Flodin Carlsson

Ulf Svensson (revisorersättare)