Verksamhetsplan 2017

 • Öka antalet medlemsföreningar.
 • Fortsätta och bredda inledd integrationsverksamhet.
 • Aktivera vårt nätverk.
 • Informera om utbud.
 • Internutbildning kommunikation.
 • Bygga vidare på och göra tillägg i mobilappen OnSpotStory. Till innehållet framför allt om kulturarvet vill vi göra tillägg bland annat om aktuella kulturella aktiviteter. Inför och utifrån detta material anordnar vi Kulturorienteringar med liveinslag.
 • Delta i och göra tillägg i några kommuners/institutioners egna kulturarrangemang.
 • Fortsätta driva projektet Skulpturrevolt
 • Vetenskap och kultur. Pjäsläsning om polarforskaren André - hjälte eller teknikfantast?
 • Utställning med anknytning till Majgull Axelssons bok ”Jag är inte Miriam” på ett par platser i länet. Vi avser att utveckla inslaget om romsk kultur.
 • Genomföra utbildningsdagar/seminarier inom kulturområdet
 • Använda oss av curatorer, experter och konstnärer för att utveckla verksamheten
 • Peka på kulturens roll i samhällsfrågor